Disclaimer

Deze website geeft onze persoonlijke visie, mening en producten weer. Informatie die op deze website geplaatst wordt, is volkomen vrijblijvend van aard. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.Gebruik van de beschikbaar gestelde informatie geschiedt geheel en al voor de eigen verantwoording van de bezoeker van deze website.

De informatie op deze website heeft alleen een informatieve bedoeling, het is bedoeld als persoonlijk notitie van zaken die wij belangrijk vinden. De inhoud van andere websites die door middel van links op deze website te bezoeken zijn, zijn geheel en al ter verantwoording van de maker(s) van desbetreffende website.

De informatie kan onjuist of onvolledig zijn.

Er kunnen onder medisch deskundigen nieuwe feiten en inzichten bekend zijn die in deze artikelen niet voorkomen.

Beschouw de artikelen op deze website (of die van internet in het algemeen) nooit als enige of als zonder meer gezaghebbende bron van informatie over gezondheid en ziekte.

De artikelen op deze website zijn geen vervanging voor een consultatie bij een arts.
Diepgaande medische kennis kan vanaf een bepaald niveau niet op een begrijpelijke manier worden overgebracht aan een breed lezerspubliek. De teksten kunnen u wellicht enige algemene kennis en begrip bieden, maar zij kunnen en mogen niet leiden tot een diagnose of zelf ingezette behandeling van – of verband houdend met – uw persoonlijke klachten of omstandigheden. Daarvoor moet u zich wenden tot uw huisarts of een behandelend arts.

Bedenk dat ook een huisarts een collega raadpleegt voor klachten of een vermeende diagnose. In relatie tot diergeneeskunde kunt u zich wenden tot een dierenarts.

Experimenteer niet met geneesmiddelen.

Neem nooit op eigen initiatief geneesmiddelen tot u zonder dat die zijn voorgeschreven door een erkende arts of aanbevolen zijn door een apotheker, afgezien van medicijnen die zijn toegelaten voor zelfmedicatie. Verander ook nooit zelf de dosering van aan u voorgeschreven medicijnen. Vraag hiervoor advies bij een apotheek of arts. Dit geldt ook voor alternatieve medicatie en medicatie voor dieren.

Wilt u contact met ons opnemen naar aanleiding van informatie op deze website, doe dat dan via e-mail. (info@geestelijkgezond.nl) Reclame, spam, dreigementen etc. worden daarbij niet op prijs gesteld.

Alleen mail voorzien van een volledige naam en een geldig retour emailadres wordt serieus gelezen. Het is niet onze bedoeling om enig auteursrechtelijk beschermd materiaal te gebruiken voor publicatie. Het kan voorkomen dat, ondanks de zorgvuldigheid en oprechte bedoelingen, een copyrighthouder toch meent dat zijn/haar belangen worden geschaad. In voorkomend geval verzoeken wij u om via e-mail contact met ons op te nemen. U kunt via info@geestelijkgezond.nl een bericht versturen.

Indien het bezwaar redelijk en/of begrijpelijk is zal het betreffende materiaal worden verwijderd.

De inhoud van deze disclaimer blijft onverminderd van kracht ongeacht spellingsfouten en/of fouten in de grammatica. Wanneer de in deze disclaimer gestelde zaken voor eerdere interpretaties vatbaar zijn, dan is de interpretatie die als doel heeft om ons te vrijwaren van welke rechtsvervolging dan ook de enige juiste.
Aan deze disclaimer kunnen door derden geen rechten worden ontleend. Wij behouden ten alle tijden het recht deze disclaimer te wijzigen naar eigen inzicht. Eventuele wijzigingen zullen op deze pagina worden gepubliceerd en zijn met onmiddellijke ingang en terugwerkend van kracht.

Privacy

geestelijkgezond.nl neemt je privacy serieus. Lees het volgende voor meer informatie over ons privacybeleid.
geestelijkgezond.nl hecht waarde aan de bescherming van je persoonlijke gegevens. Door gebruik te maken van geestelijkgezond.nl, aanvaard je daarmee gebonden te zijn aan deze privacy policy, die kan worden gewijzigd of aangepast van tijd tot tijd zonder voorafgaande kennisgeving.

Traffic data (Automatisch Gegenereerde Informatie)

Traffic data worden gegenereerd wanneer je computer verbinding maakt met geestelijkgezond.nl en zijn niet voldoende alleen om je te identificeren. We kunnen de volgende informatie verzamelen: de oorsprong van de verbinding, IP-adres, het type en de versie van je internet browser, de lengte van de verbinding, enz. Deze gegevens kunnen worden gebruikt voor statistische doeleinden om het verkeer naar en op geestelijkgezond.nl te analyseren (meest en minst bekeken pagina’s, activiteit per dag en uur, enz.). Traffic data worden altijd anoniem verwerkt.

Cookies

Cookies zijn kleine beetjes informatie die onze server naar jouw browser stuurt met de bedoeling dat deze informatie bij een volgend bezoek weer naar onze server teruggestuurd wordt. Deze kleine tekstbestanden worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van je computer.
In de cookies wordt informatie opgeslagen (zoals de instellingen van jouw pc en door jou aangegeven voorkeuren) om een volgend gebruik van geestelijkgezond.nl te vergemakkelijken. Deze informatie bevat naast je IP-adres, geen naam- of adresgegevens of andere persoonlijke gegevens. Je kunt jouw browser zo instellen dat je tijdens je volgende gebruik van geestelijkgezond.nl geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat je niet gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van geestelijkgezond.nl of dat je geen toegang hebt tot (onderdelen van) geestelijkgezond.nl.

Persoonsgegevens

Je hoeft ons niet te voorzien van persoonlijk identificeerbare informatie om geestelijkgezond.nl te gebruiken. Als we enige persoonlijke informatie ontvangen, verzamelen en/of verwerken gebruiken we het op een eerlijke en rechtmatige wijze. Wij zullen nooit je persoonlijke informatie delen met derden.

Links naar andere sites & Advertenties

geestelijkgezond.nl maakt gebruik van advertenties van derden op geestelijkgezond.nl ter ondersteuning van onze website. Sommige van deze adverteerders kunnen gebruik maken van web-technologieën, zoals cookies en web beacons op onze site.
geestelijkgezond.nl bevat links waarmee je geestelijkgezond.nl verlaat en op websites van een andere partij terecht komt. geestelijkgezond.nl heeft geen zeggenschap over de websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat op het gebruik van deze websites van derden een andere privacy policy van toepassing is. geestelijkgezond.nl accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites van derden. Wij raden je aan het privacybeleid en / of verklaringen van de andere websites die je bezoekt te raadplegen.