Indigo: eigen risico afschaffen voor patiënten met psychische klachten

0
405

Steeds vaker geven Praktijkondersteuners-GGZ (POH-GGZ) signalen af aan huisartsen en GGZ organisaties dat zij een drempel ervaren om met name patiënten met chronische psychische klachten te verwijzen naar de Basis GGZ. Deze patiënten kunnen het eigen risico vaak niet betalen. Hierdoor blijven zij onder behandeling bij de POH-GGZ of bij de huisarts, terwijl zij beter geholpen zijn met begeleiding door een Verpleegkundig specialist of GZ psycholoog in de Basis GGZ. Doordat er niet verwezen wordt neemt de kans op klachten toe. Zo wordt de druk op de POH-GGZ en de huisarts groter. Vorig jaar bleek uit onderzoek van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) -dat voor de vierde maal op rij werd gehouden (voetnoot) – dat volgens 72% van de huisartsen er meer patiënten met psychische klachten bij de huisarts komen. Ook zijn de klachten complexer (aldus 74% van de huisartsen) en zijn er meer patiënten vanuit de gespecialiseerde GGZ overgenomen (81%). Van de POH-GGZ zegt 52% zelf wachttijden te hebben. 

Beter in de basis GGZ
Onderzoek wijst uit dat patiënten met chronische psychische klachten laagdrempelig en goed behandeld worden in de Basis GGZ. Dit kan al bij een aantal instellingen in Nederland. Deze groep patienten maakt een goed herstel door. Uit onderzoek (n=900) van Indigo door prof dr. B. Tiemens blijkt dat 88% van de chronische patiënten die in de Basis GGZ behandeld zijn stabiel blijven of zelfs verbeteren. Uiteindelijk is de ervaring van de patienten minstens zo relevant om mee te nemen, zij waarderen de zorg in de Basis GGZ bij Indigo met een 8,8. 

Vervallen eigen risico
Het eigen risico in de GGZ zorgt er nu voor dat er wachttijden ontstaan bij de POH-GGZ. Maar ook dat er teveel druk komt bij huisartsen en hun praktijkondersteuners door het vasthouden van patiënten die meer zorg nodig hebben. Door tijdig te verwijzen naar de Basis GGZ nemen de wachttijden bij zowel de POH-GGZ en Specialistische GGZ af. Dit draagt niet alleen bij aan betere zorg voor patiënten maar ook aan een vermindering van de zorgkosten. Indigo blijft zich daarom hard maken bij de overheid en verzekeraars voor het afschaffen van het eigen risico voor chronische patiënten. (voetnoot) https://www.lhv.nl/actueel/nieuws/zorg-voor-ernsti…

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

vijf × vier =