Nieuw blad Gezondheidspsychologie ook voor minder sexy onderzoek

0
394

24 februari 2017 is het Health Psychology Bulletin (HPB) gelanceerd, een online en gratis tijdschrift voor gezondheidspsychologie. Bijzonder is dat dit tijdschrift ook artikelen verwelkomt over minder ‘sexy’ onderzoek, zoals herhalingsonderzoeken of ‘mislukt’ onderzoek. Bovendien moedigt het tijdschrift aan dat álle onderzoeksdata en -materialen beschikbaar worden gesteld zodat herhalingsonderzoek en -analyse mogelijk zijn. Dr. Gjalt-Jorn Peters van de Open Universiteit en prof. dr. Gerjo Kok van de Universiteit Maastricht zijn de hoofdredacteuren van HPB.

Niet sexy, wel leerzaam
Traditionele tijdschriften publiceren liefst opvallend, vernieuwend onderzoek. Dan worden de artikelen in hun blad het meest geciteerd en dat is belangrijk voor de status van het tijdschrift. Herhalingsonderzoeken of onderzoeken die mislukten of geen resultaten opleverden komen niet aan bod, ook al zijn ze methodologisch uitstekend uitgevoerd én zeer leerzaam. De psychologische wetenschap worstelt al langer met die publicatiebias en het Health Psychology Bulletin wil daar een antwoord op bieden. Door ook artikelen te verwelkomen over herhalingsonderzoek, onderzoek dat is mislukt en onderzoek dat geen resultaten opleverde wil HPB een platform vormen voor discussie over wat er mis ging, wat anders had gekund en welke lessen hieruit kunnen worden geleerd.

Volledige openheid
HPB moedigt tevens ‘full disclosure’ aan. Dat wil zeggen dat alle informatie beschikbaar wordt gesteld die nodig is om het onderzoek of de analyses te herhalen. Dit maakt het onder meer mogelijk om van elkaar te leren, maar ook om vergissingen sneller te signaleren. En het wordt een stuk lastiger om data te manipuleren of zelfs te verzinnen.

Transparantie en integriteit
HPB stimuleert met deze insteek meer transparantie en integriteit in het landschap van wetenschappelijke publicaties. En geeft zo een eerste aanzet tot een verschuiving van een traditioneel, competitief model van onderzoek naar een model waarin samenwerking centraal staat. De European Health Psychology Society en Ubiquity press hopen hiermee te kunnen bijdragen aan de verdere verbetering van de gezondheidszorg over de hele wereld.

Over de hoofdredactie
Het Health Psychology Bulletin (HPB) is een initiatief van de European Health Psychology Society (EHPS) en open access uitgever Ubiquity Press (UP). De hoofdredactie wordt gevormd door Gerjo Kok van de Universiteit Maastricht en Gjalt-Jorn Peters van de Open Universiteit. Zij worden ondersteund door een deskundige, internationale Editorial Board. Gerjo Kok is hoogleraar Psychologie en richt zich met zijn onderzoek op het toepassen van psychologische theorieën voor gedragsverandering om maatschappelijke problemen te verminderen. Ook richt zijn onderzoek zich op de ontwikkeling van modellen voor gedragsverandering ten behoeve van gezondheidsbevordering en ziektepreventie, energiebesparing, verkeersveiligheid en discriminatie. Gjalt-Jorn Peters richt zich als gezondheidspsycholoog op de methodologie, statistiek en ethiek van gezondheidspsychologie, gedragsverandering in het algemeen en op gezondheidskwesties gerelateerd aan het nachtleven.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

5 + vijftien =